Gemeente Haaltert samen met Ieper tegen het nucleair wapenbeleid van de Belgische regering.

Hoewel België intussen reeds besliste om niet in te stappen in het internationaal kernwapenverbod, steunde sp.a Haaltert samen met de voltallige gemeenteraad graag de motie van Ieper om in het kader van de herdenking van Wapenstilstand, de Belgische regering op te roepen om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden.
Daarbij wordt de Belgische regering gevraagd, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod voor kernwapens. 

Hiermee steunen we ook de oproep van sp.a - volksvertegenwoordiger Dirk  Van der Maelen om het Belgisch nucleair wapenbeleid te herzien. Want in een steeds explosievere wereld, heeft onze federale regering een angstaanjagende visie op kernwapens .

Op 7/7/2017 keurden 122 landen het kernwapenverbod goed. De onderhandelingen over het verdrag werden echter geboycot door veertig landen, waaronder België.
Wereldwijd zijn er nog altijd bijna 16.000 kernwapens. “Dat België het kernwapenverbod niet tekende, is een gemiste afspraak met de geschiedenis,” vindt ook sp.a - volksvertegenwoordiger Dirk  Van der Maelen .

De federale regering motiveert de beslissing met de simpele argumentatie dat het toch geen zin heeft om het verdrag te ondertekenen. De NAVO, met naast de VS ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als belangrijkste nucleaire grootmachten, blijven kernwapens immers essentieel vinden voor de regionale veiligheid. Zodus zullen zij het verdrag evenmin ondertekenen - en wat is een verdrag waard zonder hun handtekening?

U zou denken dat België, gezien zijn geschiedenis als voortrekker in de strijd tegen chemische wapens, landmijnen en clusterbommen, ook een wegbereider was in deze onderhandelingen? Helaas. België was niet eens aanwezig. Als NAVO-lidstaat wou ons land liever niet aanschuiven, uit solidariteit met kernwapenstaat Amerika. Het is triest dat we niet langer voor onszelf kunnen denken.

Net zoals de slavernij niet is afgeschaft door slavendrijvers, moeten we natuurlijk ook niet verwachten dat de kernwapenstaten het initiatief zouden nemen om kernwapens af te schaffen.

Laat ons dus de moed bijeenrapen om het 123e land te worden dat het verbod op kernwapens onderschrijft.