De totale notionele intrestaftrek is opgelopen tot 17,3 miljaard euro. Dat komt overeen met een fiscale kost van 5,8 miljard euro en is tien keer hoger dan afgesproken bij de invoering van de maatregel.

 Bovendien lijkt de positieve impact op investeringen, jobs en solvabiliteit flink tegen te vallen en moeten de KMO's het met de kruimels stellen. sp.a - Kamerlid Dirk Van der Maelen waarschuwt al sinds 2007 voor een ontsporing van de kostprijs en dringt meer dan ooit aan op actie. "Het is onverantwoord om een ondoeltreffende maatregel waarvan de kost letterlijk explodeert in deze budgettair moeilijke tijden ongemoeid te laten." De sp.a'er stelt voor om de maatregel te laten uitdoven in het kader van een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting. "De notionele intrestaftrek is uitgegroeid tot een fiscaal monster van Frankenstein.Het is hoog tijd dat we dat laten inslapen."

 

klik hier voor meer info en alle cijfergegevens over de notionele intrestaftrek