“Op de commissie Welzijn van mei presenteerde ocmw voorzitter Coddens de evaluatie van het winternoodplan 2015-16. Daarbij werd vastgesteld dat er onder de bezoekers van het inloopcentrum in De Pannestraat op zondag ook gezinnen met kinderen waren. Er werd toen meegedeeld dat schepen Tapmaz de komende winter ook zou inzetten op winterdagopvang op zondag voor gezinnen met kinderen” zo vroeg Astrid vroeg naar de stand van zaken. Het was schepen Tapmaz die het goede nieuws bracht: “We hebben er voor gekozen om extra winterdagopvang te voorzien op zondag, specifiek voor gezinnen met kinderen. Op zaterdag zijn er mogelijkheden voor beschutting (De Tinten is bijvoorbeeld open op zaterdag) en tijdens de week zijn verschillende andere inloopcentra geopend. Er komt nu deze winter bijkomende capaciteit op zondag:

 

Inloopcentrum Pannestraat op zondag
Net zoals de vorige 2 winters is er de werking in het inloopcentrum Pannestraat van het CAW Oost-Vlaanderen. Sinds de winter 2014-2015 zorgt het OCMW ervoor dat het inloopcentrum ook op zondag open kan, het OCMW Gent heeft daarvoor een overeenkomst met het CAW afgesloten. Het inloopcentrum is open op zondag gedurende de periode dat ook de winternachtopvang in het Baudelo open is (van 28 november 2016 tot 12 maart 2017). Het centrum is op zondag geopend van 16u tot 20u, het aanbod is hetzelfde als tijdens de week.

Project Warme Winter
Bijkomend starten we dit jaar met het project Warme Winter. Op 15 zondagen (van 4 december tot en met 12 maart 2017) stelt Buurtcentrum Macharius-Heirnis haar deuren open voor dak- en thuisloze ouders en hun kinderen. Kwetsbare gezinnen kunnen daar terecht van 12u tot 16u.Het is de bedoeling om deze gezinnen tijdens de koudste maanden van het jaar een warm onthaal, een eenvoudige maaltijd  en een veilige, kindvriendelijke omgeving te bieden. De aangeboden maaltijd wordt samen met de doelgroep bereid en er worden kindvriendelijke activiteiten voorzien. Op 4 december start dit aanbod op zondag met een Sinterklaasfeest. De 15 ‘warme zondagen’ in buurtcentrum Macharius worden georganiseerd vanuit een samenwerking tussen de dienst Outreachend werken, Ontmoeten en Verbinden, vzw De Sloep, vzw Jong en De Fontein. Deze partners verzorgen de permanentie en staan in voor de organisatie van de activiteiten.

 

Beide initiatieven zijn ingebed in het bredere dak- en thuislozenbeleid. Zowel de winterdagopvang in het inloopcentrum in de Pannestraat als het aanbod voor gezinnen in Buurtcentrum Macharius werden positief geadviseerd door de stuurgroep dak- en thuisloosheid. De stuurgroep ondersteunt het initiatief ‘Warme Winter’ als experiment met het openstellen van het buurtcentrum voor kwetsbare gezinnen. Daarbij wil ik nog opmerken dat de stuurgroep dak- en thuislozenbeleid primair wil inzetten op het aanreiken van structurele oplossingen, zodat mensen uit hun situatie van dak- en thuisloosheid geraken. Tegelijk erkent de stuurgroep dat het aanbieden van noodoplossingen een noodzaak is. 
Tot slot wil ik nog toevoegen dat op maandag 21 november een infovergadering rond het project Warme Winter met de buurt plaatsvindt. Mensen die in de omgeving van het Buurtcentrum Macharius wonen, worden uitgenodigd voor een toelichting door Dienst Ontmoeten en Verbinden en Dienst Outreachend Werken. Buurtbewoners die graag ook zelf bijdragen aan het project, worden daartoe uitgenodigd”.