Er is de voorbije jaren door alle Limburgse politici over de partijgrenzen heen hard gewerkt om de mobiliteitsproblemen in Limburg op te lossen. Het spartacusplan dat inzet op meer snelle busverbindingen en tramlijnen in Limburg vormt hierbij een sluitstuk.

 “De uitspraak van de Raad van State zorgt ervoor dat tramlijn 1 ( Hasselt Maastricht) onzeker wordt. Minister Weyts moet nu zo snel als mogelijk rond de tafel zitten met Maastricht om verdere stappen te bespreken.” zegt Rob Beenders.

“Ik vraag daarnaast dat Minister Weyts nu tramlijn 2 en 3 als prioriteit naar voor schuift. Er liggen vandaag 100-en hectares industrieterreinen klaar voor ontwikkeling maar door hun onbereikbaarheid blijven noodzakelijke jobs uit.  Meer openbaar vervoer naar het Maasland en het Noorden van Limburg is noodzakelijk. Meer mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer zorgt voor meer ruimte voor de automobilisten.” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Rob Beenders.