De kinderarmoede in Sint-Pieters-Leeuw is de voorbije jaren sterk gestegen. Op initiatief van SP.A kwam er een 'Huis van het kind' en een begeleidingsproject voor kansarme gezinnen. Maar extra maatregelen zijn broodnodig om alle Leeuwse kinderen gelijke kansen te geven.

Zo is er een schrijnend tekort aan kinderopvangplaatsen. De komende jaren wil SP.A drie nieuwe gemeentelijke kinderdagverblijven realiseren. Onder meer in de voormalige gemeenteschool 'Den Top'. SP.A wil de scholen ondersteunen om een sterker armoedebeleid te voeren. Door signalen van kansarmoede te herkennen, aangepaste communicatie en begeleiding en een beperking van de schoolkosten. Om de drempel tot cultuur en sport te verlagen, willen we een ‘UitPas’ invoeren. Dat is een spaar- en voordelenkaart voor vrijetijdsactiviteiten, met extra kortingen voor mensen in armoede.

Kinderarmoede kan niet los worden gezien van de gezinssituatie. SP.A pleit voor structurele maatregelen in de strijd tegen armoede. Betere opleiding en begeleiding van werkzoekenden, extra sociale huurwoningen en een betere toegang tot gezondheidszorg door het oprichten van een Wijkgezondheidscentrum in Ruisbroek.

Het ultieme doel? Een nultolerantie tegen kinderarmoede!