Er woedt al enkele weken een discussie over het ontbreken van een bushalte aan het nieuwe ziekenhuis van Maaseik.  

“Het is toch een kwestie van gezond verstand dat ziekenhuizen een bushalte krijgen aan de ingang van hun site. Dat we vandaag moeten vechten voor een bushalte op een logische plek is gewoonweg de wereld op zijn kop,” reageert Rob Beenders, die als sp.a Vlaams Parlementslid via het parlement een oplossing wil forceren om deze busverbinding toch te voorzien.

“Als Vlaams Parlementslid is het mijn taak om dit dossier op tafel te leggen in Brussel.” Samen met collega Els Robeyns hebben we vragen ingediend voor de commissie mobiliteit. Helaas laat nv.a- commissievoorzitter Lies Jans, tevens Limburger, niet toe dat we deze mogen stellen. Ze vindt dit dossier te lokaal en regionaal en daar is geen plaats voor in de commissie.

“Dit is compleet absurd en ontoelaatbaar,” zeggen Beenders en Robeyns. “Het is net omwille van besparingen van nv.a-minister Weyts dat De Lijn in Limburg geen middelen heeft voor deze bushalte. Dat we geen vragen mogen stellen in het parlement is het bewijs dat nv.a geen oplossing wil vinden in de discussie van het Maaseikse ziekenhuis. En als Lies Jans dit dossier te regionaal en onbelangrijk vindt dan stel ik voor dat ze eens naar het Maasland komt en aan de lijven ondervindt hoe slecht Limburg bediend wordt met openbaar vervoer.”

Rob Beenders en Els Robeyns zullen nu via andere parlementaire wegen dit dossier verder opvolgen en reken op gezond verstand van de bevoegde minister zodat het ziekenhuis van Maaseik, en in de toekomst andere belangrijke bestemmingen zoals rusthuizen, ontmoetingscentra, scholen,…. kunnen rekenen op een eigen bushalte.