OCMW-voorzitter Willy Goos licht het initiatief graag toe: "Het project van de 1 euro-maaltijden gaat van start in 22 Vlaamse gemeenten. Zij dienden eerder een projectaanvraag in bij de Vlaamse overheid en krijgen nu subsidies toegewezen om met dit project van start te gaan. In eerste instantie zal er gestart worden met het aanbieden van gezonde en goedkope maaltijden voor kinderen onder de 12 jaar gecombineerd met ondersteuning aan de ouders."

"Hiervoor zal er samengewerkt worden met vzw De Vlaspit", vervolgt Willy. "Vanuit hun expertise zullen zij het project verder mee uitwerken. Zo wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor een buurtrestaurant. Ook zullen gezonde en goedkope maaltijden aangeboden worden bij het Taalbad en de speelpleinwerking Dassenaarde."

"Het OCMW zal ervoor zorgen dat het project aansluit op de bestaande hulp- en dienstverlening in Diest. Zo zal de gezinsondersteuning gebeuren vanuit het netwerk rond het Huis van het Kind'".