Het OCMW budget en meerjarenplan werden aangepast met als doel de financiële situatie zo realistisch mogelijk weer te geven. De wijzigingen in het exploitatiebudget hebben vooral betrekking op het personeelsbudget die zo goed mogelijk is afgestemd op de werkelijkheid. Daarnaast is het investeringsbudget aangepast met als doel het OCMW patrimonium aanzienlijk te verbeteren. De renovatie van de assistentiewoningen ‘De Ermitage’ is hier een mooi voorbeeld van. OCMW-voorzitter Dries Couckuyt: “We voorzien middelen voor zowel buitengewoon onderhoud als voor de aankoop van toestellen, machines en uitrusting van onze assistentiewoningen. Drie wooneenheden zijn recentelijk vrijgekomen en hiervoor voorzien we een volledige renovatie. Er komen aangepaste badkamers en volledig nieuwe keukens. De alarmcentrale van het gebouw is ook volledig vernieuwd. Bij de ingang zijn antislip klinkers voorzien en de zijingangen hebben we uitgerust met extra leuningen. Verder zijn er nog enkele kleinere werken uitgevoerd om het comfort van onze bewoners te verhogen. Uit al deze inspanningen kan afgeleid worden dat we het heel belangrijk vinden om te blijven inzetten op aangepaste huisvesting voor ouderen.” 

Artikel in Krant van West-Vlaanderen