Bijna 2 jaar geleden startte het OCMW Bredene in samenwerking met Curieus Bredene en de coöperatieve onderneming 'Samen Sterker' , een project 'sociaal aan de slag met voedseloverschotten' op.

Dit werd een groot succes en de OCMW-raad besliste om het project uit te breiden met een sociale kruidenier.

Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen uit kwaliteitsvolle producten kunnen kiezen en hier ook voor betalen aan een prijs die onder de marktprijs ligt.

Het is de bedoeling dat de klanten van deze sociale kruidenier mee betrokken worden in de organisatie en het beheer ervan.

Het moet ontmoetingskansen en tewerkstellingsmogelijkheden bieden. De OCMW-raad ziet de sociale kruidenier als aanvullend op de noodvoedselhulp maar misschien toegankelijker.

Het moet een ontmoetingsplaats worden waar mensen actief en uitnodigend betrokken worden in het kader van armoedebestrijding.

De gekozen locatie ligt vrij centraal in de gemeente, in Bredene-Dorp, is makkelijk bereikbaar, ook met het openbaar vervoer en biedt tegelijk voldoende discretie.

Het bestuur gaat onmiddellijk aan de slag met de voorbereidingen voor de inrichting van het pand. Een openingsdatum en een naam voor het initiatief moet nog bepaald worden.

Vanuit het idee dat eten en gezond eten een recht is en het niet aanvaardbaar is dat mensen moeten besparen op (gezonde) voeding wordt nu ook in Bredene werk gemaakt van een aantal duurzame initiatieven.

Het OCMW zal de eigen voedselbedeling in samenwerking met Curieus Bredene en Samen Sterker versterken qua productaanbod en de frequentie van de bedelingen opdrijven.

Voedselhulp vergt immers heel wat logistiek. Partnerorganisaties actief rond voedselhulp in Bredene zullen door het OCMW op dat vlak ook ondersteund worden.