GENT - Tijdens de OCMW-raad van november werd het budget voor 2018 goedgekeurd. Fractievoorzitter voor sp.a, Jurgen Bockstaele, is in zijn tussenkomst tevreden: “Er werd op een duidelijke en transparante manier een beeld gemaakt van het OCMW. Wat werd bereikt, wat wensen we nog te realiseren en is dit met de huidige financiële middelen mogelijk. Zo werd en wordt gezorgd voor een nog betere toegang tot hulp-, zorg- en sociale dienstverlening. Hoewel de uitdaging deze keer budgettair moeilijk was, is er beleidsruimte gecreëerd. Bijna alle punten uit de beleidsnota zijn gerealiseerd en deze pluim steek ik op de hoed van voorzitter Rudy Coddens (sp.a). De strijd tegen armoede en in het bijzonder tegen kinderarmoede blijven een hoge prioriteit voor ons.” Collega-raadslid Ingrid Van Dale (sp.a) vult aan: “De cijfers rond kinderarmoede zijn hoopgevend, want er is een neerwaartse trend merkbaar. Er blijft veel werk aan de winkel, maar het beleid van schepen Coddens rendeert.”

Het nieuwe woon- en zorgcentrum (WZC) Zuiderlicht te Mariakerke, het nieuw lokaal dienstencentrum (LDC) De Mantel, de 27 nieuwe assistentiewoningen in Zwijnaarde en de 30 bijkomende assistentiewoningen in Sint-Amandsberg, maakt dat een van de belangrijke doelstellingen van dit bestuur namelijk het verhogen van de toegang tot hulp-, zorg-, en sociale dienstverlening steeds meer vorm en inhoud krijgt. OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) bevestigt dit: “Als we mensen zolang als mogelijk in hun omgeving willen laten wonen, zijn dit noodzakelijke investeringen die we voor de toekomst moeten doen. Zo komt het bestuur met de bouw van het nieuwe WZC tegemoet aan de toenemende verwitting en misschien nog belangrijker en voor het eerst, de toenemende verwitting van mensen met een beperking. We zetten voortaan ook in op dakloze senioren.”

 Armoede blijft uiteraard een van de belangrijkste prioriteiten. Het stijgend aantal dossiers, brengt met zich mee dat de werking steeds meer onder druk komt te staan. Dit zal financiële gevolgen hebben. Dit bestuur houdt hier rekening mee en er zal extra personeel voorzien worden om 300 extra dossiers te kunnen behandelen. Voor sp.a blijft het belangrijk om een actieve rechtenbenadering automatisch toe te kennen; alsook het verhogen van de zelfredzaamheid. “Het kan niet zijn dat we ons berusten in het feit dat mensen dan maar hun hele leven geholpen moeten worden, tenzij het niet anders kan. Voor ons socialisten blijft het hebben van werk de belangrijkste hefboom om uit de armoede te geraken.” besluit Jurgen Bockstaele.