OCMW Gent kan met de opbrengst van deze verkoop dan weer haar sociaal patrimonium verder uitbouwen.  

En Natuurpunt Gent  krijgt dankzij deze aankoop de kans om haar ambitieus project Levende Leie verder uit te breiden. Een gebied waar zo veel kunstenaars van de beroemde Latemse school zich lieten inspireren.

Voor Sp-a Gent is een goed beschermde en goed beheerde natuur in de Leievallei primordiaal want iedereen wint bij deze verkoop  : inwoners van Gent,  toeristen, recreanten, horecauitbaters maar ook de landbouwers als medebeheerders.

 “Natuurpunt Gent is voor het Stadsbestuur de eerste partner bij de realisatie van nieuwe projecten van natuurontwikkeling” aldus Schepen Tom Balthazar. Via subsidies van de Stad Gent krijgt Natuurpunt ondersteuning in het realiseren van bijkomende beheerde natuurgebieden in Gent. Onder andere in  de Levende Leievallei.