“Sinds februari 2016 wordt één keer per maand een zitdag georganiseerd in de Moskee gelegen aan de Francisco Ferrerlaan. Naast zitdagen gingen er ook een aantal infosessies door. De idee was hier zicht te krijgen op wat leeft binnen de Turkse gemeenschap,” weet OCMW raadslid Pascal Verbeke (sp.a).

Er werd al snel duidelijk dat men met veel en verschillende vragen zat. Zo worden er o.a. vragen gesteld over opvoedingsondersteuning, huisvesting, medische kaart of hoe kinderen correct in te schrijven op school. Op die manier leren de mensen het aanbod kennen en kan men indien nodig juist doorverwijzen. Ook de voorzitter van de moskee en zijn echtgenote, die er voorzitter van de vrouwenwerking is, werken hier graag aan mee.

De maatschappelijk werker van lokaal dienstencentrum (LDC) De Boei doet er de zitdag.

“Maar dit werd reeds verder uitgebreid”, vult OCMW voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. Ook in de zelforganisatie Turkse Unie (regio Tolhuis-Sluizeken-Ham), de zelforganisatie CDF (regio Dampoort), de Al Abrar Badr moskee (regio Gentbrugge) en de Al Markaz Ad Tarbui (Elyseese Velden, regio Brugse Poort) worden zitdagen georganiseerd.

“De diversiteitsconsulent evalueert het werken met zitdagen als zeer positief en drempelverlagend. De betrokken LDC’s zijn hier ook positief over, maar ervaren wel dat dit wat extra tijd vraagt,” gaat Rudy Coddens (sp.a) verder.

“Als we kijken wie er allemaal bereikt wordt door dit initiatief, wordt bevestigd dat het duidelijk een hand biedt aan mensen die hieraan echt nood hebben.” Zo weet Pascal Verbeke dat 80 % van de mensen die langskomen op een zitdag een multi- problematiek heeft. Meestal een combinatie van vragen rond wonen, zorg, financiële of juridische problematiek.

Belangrijk is ook dat 80 % van alle vragen wordt doorgestuurd naar het reguliere hulpcircuit. Dit zijn zowel OCMW diensten als andere welzijnsorganisaties zoals mutualiteiten , woonwinkels, ziekenhuizen en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

“20 % van de vragen worden op de zitdag zelf opgelost”, geeft Rudy Coddens nog mee.

Dit gaat om enkelvoudige vragen, zoals een document voor EGW invullen of nog iets opzoeken op internet.

 Het blijkt wel dat doorverwezen cliënten met nieuwe vragen toch terugkomen naar de zitdag. We denken er dan ook aan om in de toekomst bij een 2e of 3e contact onmiddellijk een afspraak te maken in het LDC of welzijnsbureau. Het eerste persoonlijke contact is dan gelegd en we kunnen mensen op die manier direct toeleiden naar de reguliere werking.