De OCMW-raad keurde voor de laatste keer deze legislatuur en als apart orgaan de beleidsevaluatie goed. Het is een duidelijk leesbaar rapport geworden die een exact beeld geeft van de realisaties maar ook de financiële situatie van de organisatie helder weergeeft.

“De aanvullende financiële hulp is positief geëvalueerd,” zegt Jurgen Bockstaele, sp.a- fractievoorzitter. “We zijn er als bestuur in geslaagd ervoor te zorgen dat meer Gentenaars een inkomen hebben dat hen beter in staat stelt om menswaardig te kunnen leven. Gent trekt van alle centrumsteden het meeste uit voor haar inwoners in nood. Hoewel dat positief is, betreuren we als sp.a-fractie dat het OCMW-Gent als lokale overheid een aanvullende financiële steun moet voorzien en dat de federale overheid het leefloon niet optrekt naar de Europese armoedegrens.”

In kader van het bestrijden van kinderarmoede en een proactieve rechtentoekenning werd het verlenen van voorschotten op kinderbijslag en de geboortepremie versneld en geautomatiseerd. “Er voor zorgen dat zoveel mogelijk Gentenaars krijgen waar ze recht op hebben, vinden wij als socialisten belangrijk,” vertelt Jurgen. “Tijdens deze legislatuur gebeurde er meer dan voorheen voor kwetsbare groepen in Gent. Zo bereikt het OCMW van Gent naar schatting ongeveer 85% van de kinderen in Gent met risico op armoede binnen de hulpverlening.”

Door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties worden steeds meer cliënten naar de voor hun hoogst haalbare trap op de activering gebracht. Sp.a blijft hameren op het belang van een baan om de armoedespiraal te doorbreken, maar binnen de mogelijkheden van elk individu. “We kunnen nu zeggen dat het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling nog verhoogd is,” gaat schepen voor werk, Rudy Coddens (sp.a) verder.

Een ander teer punt in onze stad is wonen. “Door dit bestuur en de OCMW-diensten werd er een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering gerealiseerd van woningen via het sociaal verhuurkantoor. Ook voor de Gentse senioren werd het aanbod van betaalbare en diverse woonvormen in 2017 opnieuw vergroot, zoals voorzien in de beleidsverklaring van OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). Eind 2017 opende Zuiderlicht voor de eerste doelgroepen. Hierdoor verblijven de eerste bewoners sinds december in de leefgroepen met gespecialiseerde zorg. Er kwamen ook nog assistentiewoningen bij in de Zonnetuin te Zwijnaarde.” “En dit nog niet alles… eind 2017 werd gestart met de assistentiewoningen op de site Heiveld in Sint-Amandsberg,” geeft OCMW-voorzitter Rudy Coddens nog mee. “Gelukkig keek dit bestuur verder dan vandaag of einde legislatuur. In de toekomst wordt het aanbod nog verbeterd,” belooft Rudy. Zo werd in 2017 de aanzet gegeven voor de bouw van assistentiewoningen op de site Liberteyt te Wondelgem.”

“De financiering van de woonzorgcentra is nog steeds onzeker, zowel wat betreft investeringen als exploitatie. Maar als maatschappij moeten we blijven investeren in het welzijn en zorg van de Gentenaars, in het bijzonder van de senioren,” stelt Rudy Coddens.

Voor de aspecten waar wel beslissingen zijn genomen door de andere overheden is het afwachten: zo zal de hervorming van de werkloosheid immers op langere termijn effecten hebben voor OCMW Gent. Maar hoe groot dat effect zal zijn, kan dus moeilijk uitgemaakt worden. “We zijn daar als sp.a niet hoopvol over,” besluit Jurgen Bockstaele.