Om energie-armoede te bestrijden gaf het OCMW van Gent in 2016 via allerlei steunmaatregelen meer dan 1,1  miljoen euro aan kwetsbare Gentenaars: premies budgetmeters gas en elektriciteit, stookoliepremies, energiepremies voor energiezuinige toestellen en kleine energiezuinige werkjes, premies dakisolatie... Dat bedrag dat OCMW Gent hieraan besteedt is ten opzichte van 2015 fors gestegen met bijna 250.000 euro.

Gent bestrijdt niet alleen energie-armoede door steun, maar spoort mensen ook aan om zuinig om te springen met energie.

Een deel van de middelen die Gent besteedt aan energie-armoede, kan het recupereren via het federale energiefonds. Gent kreeg het bericht dat de verdeelpot voor alle gemeentes voor het energiefonds serieus verminderd is. Gent wordt hierbij hard getroffen. Voor OCMW  Gent betekent  dat  bijna  100.000 euro minder dan in 2016  . En dat terwijl het aantal leefloners overal in Vlaanderen gestegen is.

“Onaanvaardbaar” zegt  OCMW-voorzitter  Rudy Coddens. “Nu juist het aantal gezinnen dat beroep doet op het OCMW nog nooit zo hoog geweest is, moet er  meer ingezet worden op de bestrijding van alle vormen van armoede, inclusief energie-armoede“