Op 10 oktober, was het werelddag van de geestelijke gezondheidszorg, met daaraan gekoppeld de Vlaamse week van de geestelijke gezondheid 2017. De stad organiseert tijdens deze week in samenwerking met vele Gentse organisaties een uitgebreid aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zo worden deze week in Gent meer dan 30 activiteiten georganiseerd onder het motto 'Train uw Veerkracht!' “Ook OCMW Gent is een van de die organisaties en dat doet plezier! De impact van geestelijke gezondheidsproblemen op de maatschappij en op elk van is immers ons groot”, weet OCMW-raadslid Sara Willems (sp.a).

Er is een duidelijk verband tussen psychische problemen en de socio-economische status: 3 op 4 van de personen die beroep doen op een OCMW voelen zich psychisch niet goed. “De noden zijn dus groot en de drempels naar het zorgaanbod -zeker voor mensen in armoede – zijn hoog”, gaat OCMW voorzitter Rudy Coddens (sp.a) verder.

Bij OCMW gent hanteert men de filosofie dat wanner we mensen terug willen activeren en hun eigen krachten versterken, de zorg voor deze psychische problemen een noodzakelijke voorwaarde is. Het OCMW Gent investeert hiervoor in een uitgebreide psychologische dienst die op verschillende manieren probeert deze doelstellingen te ondersteunen.

De week van de geestelijke gezondheidszorg is een initiatief van Stad Gent. Naast OCMW Gent werken er nog heel wat andere partners mee: zoals: CGG Eclips, het PAKT, de Gentse Wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+, mutualiteiten, Gentse ziekenhuizen, de Gentse Hogescholen en de Ugent, vzw Lejo, vzw Jong, De Bleekweide en heel wat anderen….

Alle activiteiten stonden mooi vermeld in het programmaboekje en alle maatschappelijk werkers waren hiervan op de hoogte. Zo konden ze zelf deelnemen of cliënten toeleiden naar de verschillende acties.

 In het kader van deze week ging ook het jongerenfestival Geestig Gent door. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor jongeren met psychische problemen. Het OCMW zetelt in de projectgroep warme stad Gent die dit festival organiseert. “Onze maatschappelijk werkers van de methodische cel jongerenwerking die inzetten op het toeleiden van jongeren, waren daar aanwezig zijn. Zij verspreidden daar ook mee de tattoo’s, die als symbool fungeren voor de Gentse dag van verzet tegen armoede van 17/10 (armoede kruipt onder je huid)”, geeft Rudy Coddens mee. “ Het is goed dat op die manier de aandacht wordt gevestigd op jongeren die bovenop psychische problemen in een maatschappelijk kwetsbare situatie zitten”, besluit Sara Willems.