Het Vlaams Agentschap geeft in haar programmatie aan dat er in Gent 18 plaatsen mogelijk zijn voor een lokaal dienstencentrum (LDC). Momenteel zijn er al 14 ingevuld. Er kunnen dus nog 4 erkenningen aangevraagd worden. Momenteel doen zich 2 concrete kansen  voor om nieuwe lokale dienstencentra op Gents grondgebied uit te bouwen waardoor het OCMW Gent deze trein niet wil missen.

Sp.a-fractievoorzitter in het OCMW Jurgen Bockstaele riep tijdens de OCMW-raad van januari op tot de principiële goedkeuring van 2 nieuwe Gentse locaties, met name in Oostakker en Baudelo (Gent centrum). De nood aan een volwaardig LDC in Oostakker kaartte hij al aan in de vorige legislatuur.

Raadslid Bockstaele ging verder en vroeg aan OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) naar een locatie voor een LDC in de Gentse Binnenstad. Coddens antwoordde: ‘Al lange tijd zijn we ook voor de binnenstad op zoek naar een ideale locatie. Om in een dichtbebouwd stadscentrum een locatie te vinden die voldoende ruimte voorziet, bereikbaar, toegankelijk én betaalbaar is, is erg moeilijk. Maar het gebouw waar de stad in het verleden het stadslaboratorium had, kwam in de kijker.’ Begin 2017 werd duidelijk dat het stadsgebouw in het Baudelohof omgebouwd zou worden tot een gemeenschapsvoorziening waar verschillende stadsdiensten en sociale vzw's zouden samenhuizen. Een lokaal dienstencentrum past hier dus perfect in het plaatje.

 ‘De nabijgelegen LDC’s de Horizon en de Thuishaven, gehuisvest in gebouwen van Woningent, worden in de toekomst antennes van waaruit een beperktere dienstverlening zal blijven. Bezoekers zullen er dus nog steeds terecht kunnen. Maar omdat men daar nu al krap behuisd is, zal Baudelo een verbetering zijn.’ Jurgen Bockstaele gaat verder: ‘Van het OCMW bestaat er al een antenne in Oostakker waar senioren terecht kunnen met allerhande vragen, maar dit is op één enkele voormiddag in de week. De senioren uit Oostakker worden vandaag al geholpen waar men een zo goed mogelijk antwoord geeft  op allerhande vragen. Maar na het doorvoeren van een omgevingsanalyse bleek dit niet voldoende om nog aan al de verschillende hulp- en zorgvragen tegemoet te komen. Vandaar dat onze sp.a-fractie tevreden is met deze uitbreiding.’