Een huurder die een huurachterstal heeft opgebouwd, doorloopt verschillende fases in een procedure. Indien er geen oplossing wordt bereikt eindigt deze huurachterstalprocedure uiteindelijk in een gerechtelijke procedure tot uithuiszetting. ‘Daarom is het zo belangrijk preventief te werken zodat een uithuiszetting vermeden kan worden’, legt OCMW-raadslid Pascal Verbeke (sp.a) uit.

‘Met het pilootproject huurachterstalbemiddeling op de private huurmarkt wil OCMW-Gent meer inzetten op preventie voor uithuiszetting op de private huurmarkt door een methodiek te ontwikkelen om huurachterstalbemiddeling mogelijk te maken’, vertelt Pascal Verbeke.

Tijdens de duur van het pilootproject wil het OCMW de maatschappelijk werker woonbemiddelaar een aantal tools aanbieden om, in tandem en afstemming met de wijkwerker samen met de huurder/verhuurder, aan de slag te gaan.

‘Omdat we geen duidelijk zicht hebben op de omvang van de woonproblematiek op de private huurmarkt, kozen we ervoor om te starten met een pilootproject waarbij het werkingsgebied  werd afgebakend tot cliënten uit welbepaalde wijken, vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. ‘We maakten een overzicht van het aantal gerechtelijke procedures tot uithuiszetting per wijk voor het jaar 2016 en 2017. De wijken Brugse Poort, Bloemekenswijk en Gent Noord scoorden hierbij het hoogst. Het pilootproject zal opgestart worden in samenwerking met de welzijnsbureau's Brugse Poort en Bloemekenswijk.’

Evaluatie van het pilootproject wordt voorzien in juni 2019.