Elk kind zou een zorgeloze jeugd moeten hebben, helaas is dat ook in onze stad niet het geval. “2 jaar geleden”, gaat Jurgen Bockstaele verder, “heb ik in het kader van de week tegen armoede een werkbezoek gebracht aan Kompanjon. Na een voorstelling heb ik mee een huisbezoek gebracht. Zelf in het onderwijs actief was het verrijkend om de werking live te zien en tegelijkertijd triestig te zien hoe sommige kinderen moeten vechten om naar school te kunnen.“

Schoolse ondersteuning is voor sp.a heel belangrijk. Immers om Gentse kinderen uit armoede te halen, verleent onderwijs een van dé sleutels. Om mee te draaien in de maatschappij moet men slagen in een opleiding. Ook voorzitter Rudy Coddens (sp.a), beaamt dit. “Sommige kinderen van onze gezinnen in begeleiding hebben extra structuur nodig, het moet hen letterlijk getoond worden, ze moeten gestimuleerd worden in het maken van taken en leren, men moet hen eventjes weghouden van allerlei verleidingen.” En dit is jammer genoeg heel moeilijk: als je op een appartementje woont met 2 volwassenen en 3 kinderen waarvan er 1 een huilende baby is, papa ziek thuis zit en mama aan het koken is,” vult Jurgen aan, “Veel ouders hebben zelf een moeilijk schoolparcours achter de rug.” “Als we zeggen dat we mensen in armoede uit een vicieuze cirkel willen halen dan wordt o.a. dit bedoeld. Kinderen moeten een voorbeeld krijgen hoe het met leren beter zal gaan, met veel vallen en opstaan. Door de studie- en opvoedingsondersteuning werken we als OCMW-Gent mee aan het versterken van de gezinscontext en zetten we in op het verkleinen van de kloof tussen de thuis- en schoolcultuur,” besluit Jurgen.

In 2015 heeft Kompanjon 30 gezinnen en heeft Uilenspel 26 gezinnen ondersteund met een gemiddeld van 24 u begeleiding. In een stad zoals Gent lijkt dit een laag cijfer, weliswaar is deze begeleiding intens.

Bij Uilenspel was er sprake van een wachtlijst, maar vanuit stad en OCMW werd er een tandje bijgestoken. Er is nog meer nood maar alle nood kan helaas niet verholpen worden. Kompanjon zit op zijn limiet en Uilenspel bouwt geleidelijk uit van wijk naar wijk en moet kunnen volgen.