OCMW van Glabbeek versoepelt mantelverzorgers voorwaarden

Op woensdag 3 februari 2016 versoepelde de OCMW raad van Glabbeek de voorwaarden voor mantelzorgers. Tot heden moesten de personen een volledig jaar zorgverzekering ontvangen hebben een volledig jaar in Glabbeek gewoond hebben en een volledig jaar in een thuissituatie geleefd hebben. De nieuwe voorwaarden zijn nu beperkt tot 2 voorwaarden zijnde : * in het jaar zorgverzekering ontvangen hebben * gedurende 6 maanden in Glabbeek in een thuissituatie gewoond hebben. Hierbij kunnen we meerdere mantelzorgers in Glabbeek belonen, zeggen Greta Duchenne & Mia Staes OCMW raadsleden (sp.a).

Voorzitter OCMW Johnny Reweghs (sp.a) : Mantelverzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Het zijn doodgewone mensen die elke dag opnieuw onbaatzuchtig zorgen voor iemand die hen nauw aan het hart ligt. Vaak kiezen zij hier zelfs niet bewust voor. Het overkomt hen gewoon omdat pa, ma, zoon of dochter altijd weer een beetje meer zorgen nodig heeft. Emoties In de mantelzorg bestaat geen nine-to-five job. Al te dikwijls is het een takenpakket dat dag in, dag uit moet uitgevoerd worden. Door de emotionele band met de zorgbehoevende kan een mantelverzorger er ook bijna nooit zomaar de brui aan geven. Deze dagelijkse verantwoordelijkheid weegt na een tijdje zwaar door. Daarom is het absoluut nodig deze mensen ondersteuning te bieden. Niet enkel op financieel vlak via een mantelzorgtoelage, maar hen ook de mogelijkheid geven om samen met collega mantelverzorgers ervaringen uit te wisselen. Dankzij mantelzorg kunnen senioren langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Omdat heel wat mantelverzorgers in stilte werken en de zorg voor hun naasten als vanzelfsprekend nemen, is hun volledige aantal in onze gemeente Glabbeek niet gekend. Zo voorziet de Gemeente Glabbeek elk jaar een som € 60 voor de mantelzorgers.