OCMW Glabbeek lanceert nieuw project tegen kinderarmoede.

Uit de cijfers van Kind & Gezin blijkt overduidelijk dat kinderen van eenoudergezinnen het zwaar te verduren hebben. Zo moet één op vijf alleenstaande vaders of moeders in Vlaanderen rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Na een scheiding zien alleenstaande moeders het gezinsinkomen zelfs terugvallen met maar liefst 40%, zeggen Greta Duchenne & Mia Staes (sp.a) OCMW-Raadsleden.

sp.a stelt voor om het bedrag van de sociale toeslag per kind van een eenoudergezin te verhogen tot 100 euro per kind

 Johnny Reweghs (sp.a) :“Als deze Vlaamse regering van de strijd tegen kinderarmoede écht een speerpunt wil maken, dan hoeft ze niet langer te wachten. Vlaanderen heeft alle bevoegdheden in huis om daar via de kinderbijslag iets aan te doen. De sociale toeslag per kind van een eenoudergezin optrekken naar 100 euro is een eerste stap om kinderarmoede te bannen. Dat kan nu en meteen. Waar wacht de Vlaamse regering nog op?”

In Glabbeek lanceert het OCMW een nieuw project tegen kinderarmoede. Kinderopvang aan 1.59 euro. Met dit nieuwe project wil het OCMW Glabbeek het aanbod van gezinsondersteuning voor gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar versterken. Wanneer ouders het toegekende inkomenstarief of het verminderd tarief in de kinderopvang niet kunnen betalen. In de strijd tegen kinderarmoede en armoede bij vrouwen kunnen we als OCMW Glabbeek helpen met een zo laagst mogelijk tarief van 1.59 euro. Het OCMW Glabbeek past dit – retroactief – toe vanaf 1.1.2017 voor alle kinderen die in aanmerking komen.

Johnny Reweghs (sp.a) OCMW-Voorzitter : Dit is één van de maatregelen in ons pakket van ondersteuningsvormen die we aanbieden voor gezinnen of alleenstaande ouder met kinderen van 0 tot 3 jaar. Hierdoor verlagen we de drempels naar kinderopvang voor de mensen uit onze doelgroep.