Op dinsdag 28 juni werden de mantelzorgers die actief zijn binnen de gemeente Glabbeek door het OCMW- en gemeentebestuur in GC De Roos tijdens een eerste gemeentelijke dag van de mantelzorgers ontvangen. OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): We namen dit nieuw initiatief van een verwennamiddag als dank en erkentelijkheid voor de lovenswaardige inzet van deze talrijke vrijwilligers. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten zoals familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Het OCMW-bestuur vindt het belangrijk om de talrijke vrijwillige mantelzorgers te ondersteunen en het aanbod naar deze doelgroep blijvend uit te breiden. Want vaak gaat het om langdurige zorg die onbetaald is, daarom voorzien we jaarlijks als OCMW ook een zelf een financiële ondersteuningspremie voor elke mantelzorger.

Vanaf volgend jaar gaan we in onze gemeente Glabbeek de middelen voor mantelzorgers drastisch wijzigen er komt een volledig nieuw reglement met andere voorwaarden en de jaarlijkse financiële bijdrage “betaald in de maand augustus” gaat zeker stijgen tot bijna het dubbele vandaag.

Zoals je ziet gaan we in Glabbeek ons maximaal inzetten voor de zorgbehoevenden, besluit OCMW-Voorzitter johnny Reweghs (sp.a)speech van OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs


Beste mensen-mantelzorgers,

Welkom allemaal en bedankt voor jullie komst, want je vrijmaken is niet altijd gemakkelijk.

Zorgen voor de medemens is al zo oud als de straat, mensen nemen al eeuwen de zorg op voor iemand die dat zelf niet meer kan. Vroeger bestond daar geen woord voor, tegenwoordig noemt men dit mantelzorg!

Mantelzorgers zetten zich met hart en ziel in voor (de zorgbehoevende) iemand die ze graag zien. Dit vraagt veel van jezelf en ook van je gezins- en familieleden!

En daarom uit dankbaarheid willen we jullie, onze mantelzorgers uit Glabbeek vandaag eens extra verwennen met een hapje, een drankje en een kleine attentie!

Zo kunnen jullie ook eens samen van gedachten wisselen met de mede-mantelzorgers over de dagdagelijkse zorgen en probleempjes die zich kunnen voordoen. Een luisterend oor kan ook al wonderen doen!

Vanaf 2017 gaat het OCMW-Glabbeek de middelen voor mantelzorgers drastisch wijzigen er komt een volledig nieuw reglement met andere voorwaarden en de jaarlijkse financiële bijdrage “betaald in de maand augustus” gaat stijgen tot het dubbele vandaag.

Gezellige namiddag