Thuiszorg is de verzamelnaam van diensten voor verzorging en huishoudhulp die aan huis worden geleverd. De mensen die thuiszorg krijgen worden over het algemeen cliënten genoemd, zij zijn als het ware klanten die een zorgproduct afnemen, aldus OCMW Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a)

 

 

Werken in een thuiszorgdienst vereist van een helpster dat zij ervan houdt om met mensen om te gaan en om mensen te helpen.

Voor de dienst gezinszorg kan een verzorgende mensen helpen met o.a. wassen en aankleden, soms assisteren bij het toiletbezoek, helpen bij de algehele lichamelijke verzorging, ondersteuning bieden bij de toiletgang, helpen bij eten en drinken, omgaan met hulpmiddelen zoals bijv. een tillift, beperkt huishoudelijke werkzaamheden en zelfs mee boodschappen doen.

Voor de dienst huishoudhulp vervult een helpster onderhoudstaken bij de mensen.

OCMW Voorzitter Johnny Reweghs(sp.a) wil onze thuisdiensten een nieuwe huiselijke en warme look geven, we willen ervoor zorgen dat onze ouderen en zieken zolang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen verzorgd worden samen met familie en vrienden. Werken in de thuiszorg is werken in de zorgsector en dat is een heel dankbare en waardevolle vorm van werken, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Volgende week krijgt de dienst huishoudhulp in navolging van de gezinszorg eveneens een nieuwe warme look.