De nieuwe procedure wordt opgesplitst: de privatisering van de OCMW-diensten zal gebeuren binnen de schoot van de OCMW-raad en de uitverkoop van de stedelijke diensten binnen die van de gemeenteraad. Er wacht OCMW-voorzitter Wim Vandevelde en schepen voor welzijn Jan Foulon dus een moeilijke dans op een wisselend ritme.
Positief is dat er nadrukkelijker wordt gesuggereerd dat de partner ook van publieke aard kan zijn. Een publiek zorgbedrijf kan dus in theorie ons woonzorgcentrum uitbaten. OCMW-voorzitter Wim Vandevelde gaf zelf aan dat het zorgbedrijf van Antwerpen zeer geïnteresseerd is.
Maar dat is natuurlijk maar al te gek. Waarom neemt het OCMW niet zelf het heft in handen om een regionaal zorgbedrijf uit de grond te stampen. In het Meetjesland werd er recent nog één opgericht tussen de gemeenten Maldegem, Evergem en Nevele. In het Waasland is er één in de maak met wel 10 steden en gemeenten. De voordelen van de schaalgrootte worden er gekoppeld aan de beste garantie aan kwaliteit en betaalbaarheid. Maar hier in Ronse kiest men bewust voor de verkoop van de zorg. Volgens het bestuur dringt zich zelf de vraag op ‘in hoeverre de uitbating van een woonzorgcentrum een kerntaak is van een OCMW’. Deze visie staat in schril contrast met de beslissingen rond het zwembad waarin een publieke uitbating essentieel wordt geacht om de kwaliteit en de betaalbaarheid te verzekeren. In de nota staat trouwens ook wat de kostprijs zou bedragen voor een renovatie van het gebouw: € 9.000.000. Financieel niet haalbaar volgens het bestuur dat vorige maand besloot om hetzelfde bedrag te besteden aan de bouw van een nieuw zwembad…
Sp.a verwierp dan ook het voorstel en roept het bestuur op om haar collega’s met een duidelijke visie te volgen en werk te maken van een regionaal publiek zorgbedrijf. Laat ons vanuit het zorgzame Ronse een officieel schrijven richten aan de burgemeesters en OCMW-voorzitters van de andere steden om de bereidheid te polsen. Samen met zorg voor de toekomst.