Om de mobiliteit nog te vergroten, werkten de wijkteams van het OCMW een nieuw voorstel uit: de taxibon. Met de taxibon krijgen mensen met mobiliteitsproblemen en een beperkt inkomen een korting op de taxirit. Inwoners van Groot-Kortrijk die ouder zijn dan 75 jaar en van een verhoogde tegemoetkoming genieten, kunnen gebruik maken van de taxibon. Mensen met een fysieke beperking die nog geen 75 jaar zijn maar wel van verhoogde tegemoetkoming genieten, kunnen ook gebruik maken van de bonnen. Het zijn de ergotherapeuten van de wijkcentra die bepalen of iemand in aanmerking komt voor de taxibonnen.

Per maand kan een gebruiker maximum vijf cheques aankopen. Die hebben een waarde van vijf euro. De gebruiker betaalt slechts 2,5 euro. Het OCMW past 2 euro bij, de taxifirma betaalt 50 cent. De cheques zijn te koop in de wijkcentra van het OCMW, en kunnen ook aan huis worden gebracht. De taxibon blijft een jaar geldig. Wie de taxibonnen niet opgebruikt, kan ze opnieuw inruilen in een wijkcentrum. Met de bon wil het OCMW het taxigebruik stimuleren. Een taxi is handig voor persoonlijk vervoer van deur tot deur, maar heeft bij veel mensen nog een chique en duur imago. Maar door de flexibiliteit is een taxi het meest geschikt om vervoer op maat te organiseren. Het OCMW heeft de maatschappij Cheap Taxi bereid gevonden om mee te stappen in dit verhaal. Van november 2016 tot en met april 2017 zullen we samen de taxibon testen.  Indien dit een succes blijkt, zullen  andere taxifirma’s worden uitgenodigd om mee te doen.    

Meer info; Philippe De Coene, 0477 45 32 32