Het OCMW van Lummen is in de deelgemeenten Schalbroek, Genenbos en Linkhout op zoek naar vrijwilligers, die af en toe een helpende hand willen bieden voor 75-plussers in hun buurt, die nog zelfstandig thuis wonen.
Met behulp van bezoekersteams is het OCMW langsgegaan  bij de 76- tot 86-jarigen in Linkhout, Genenbos en Schalbroek. “Door vanuit het OCMW zelf letterlijk bij hen thuis over de drempel te stappen, kunnen we onze oudere inwoners helpen om langer op een fijne manier in hun eigen huis en buurt te blijven wonen. Een heel klein beetje hulp maakt voor sommigen dikwijls heel veel verschil. Daarom zetten we een netwerk van buurtgezellen op, die af en toe een handje willen toesteken bij ouderen in hun omgeving. Momenteel zijn we nog op zoek naar een tiental vrijwilligers”, zegt OCMW-voorzitter Birgitt Carlier.

De meeste senioren die nog zelfstandig thuis wonen, vinden ook zelf tijdig de weg naar professionele hulp, zoals poetshulp, thuisverpleging of warme maaltijdbedeling. “Maar ongeveer één op drie senioren, die het team bezocht, gaf toch aan zelf moeilijk de stap naar de hulpverlening te zetten. Dat cijfer komt overeen met Vlaamse cijfers, waaruit blijkt dat ongeveer 30% van de Vlaamse senioren onvoldoende de weg vindt naar hulpverlening. Die verdoken zorgvraag tijdig ontdekken is uiterst belangrijk om onze senioren te helpen zo lang als mogelijk in het eigen huis en de eigen buurt te blijven wonen”, zegt OCMW-voorzitter Birgitt Carlier.

Daarom startte het OCMW van Lummen in samenwerking met Opbouwwerk RIMO het project ‘Over de drempel’. Bedoeling van het project: vereenzaming, armoede en uitsluiting bij ouderen voorkomen door het organiseren van huisbezoeken en het opzetten van een zorgnetwerk. 

Zorgnetwerk onder buren

Birgitt Carlier: “Onze ambitie is om tegen eind 2019 alle senioren van Lummen tussen 76 en 86 jaar een bezoekje te brengen. We zitten goed op planning. In Schalbroek, Linkhout en Genebos loopt het project al volop. In mei starten we ook in Geneiken en Gestel”.

30% van de bezochte senioren geeft een hulpvraag aan, die ze eerder nog niet gemeld hadden. “In de helft van de gevallen ging het om een concrete zorgvraag, die ondertussen door onze diensten in behandeling wordt genomen.  De andere helft waren vragen waaruit bleek dat er nood was aan een buurtgezel, iemand die hen gezelschap houdt of kan helpen met kleine taken (krant uit brievenbus halen en aan voordeur leggen, sneeuw ruimen, …). 

Het opbouwen van een zorgnetwerk onder buren is nu de volgende uitdaging.

“Daarom zoeken we momenteel nog een tiental vrijwilligers (jong of oud) op wie een andere buur kan terugvallen, waar hij regelmatig contact mee heeft en beroep op kan doen voor kleine taken. We hanteren hiervoor ook de 15 minuten regel, het mag maar een beperkte tijdsinvestering zijn. En de buurtgezel kiest zelf zijn inzet van tijd”, legt Birgitt uit.

Preventief

De vele contacten met de Lummense senioren die de verschillende bezoekersteam hadden, leren dat ook het risico op sociaal isolement snel toeneemt zodra de zorgbehoefte toeneemt.  Dat geldt voor alleenwonende senioren, maar vaak even zeer voor koppels en net omdat ze nog als koppel samenleven, is het voor de buitenwereld dan soms minder zichtbaar.

Het is een oud spreekwoord: ‘beter voorkomen, dan genezen’.  “En dat leren we ook uit de vele positieve reacties van onze senioren. 80% van de senioren aan wie we een brief stuurden, was onmiddellijk enthousiast.  Het is belangrijk dat we als bestuur zelf bij onze inwoners over de drempel stappen en het gesprek over de zorgvraag aangaan. Dat werkt preventief.

‘Over de drempel’ levert drie keer winst op: het versterkt de bewoner(s), die zo sterker staat om zelfstandig te blijven wonen, het versterkt  de buurt als samen-leving van jongeren en ouderen  en het versterkt ook het ocmw, dat zo echt de juiste zorg op het juiste moment kan bieden”, besluit Birgitt Carlier.