"Reeds in februari 2017 maakte ik als fractieleider van de OCMW-raad in Blankenberge de analyse. Het Grondwettelijk Hof geeft mij anno juli 2018 gelijk. Dank aan de VZW's die de stap hebben gezet naar het Grondwettelijk Hof," meldt Anneke Crevits.

Destijds heeft enkel en alleen sp.a Blankenberge tegengestemd toen de meerderheid begin 2017 de zogezegd "vrijwillige" gemeenschapsdienst wou invoeren.

Verbolgen moesten wij aanzien hoe 1-euro-jobs werden ingevoerd. Verontwaardigd over het feit dat werk zonder rechtenopbouw werd ingevoerd in Blankenberge. Ronduit overstuur was de sp.a-fractie over het feit dat Blankenberge meer dan 100 jaar terugkeerde in de tijd!

Vandaag is er het arrest van het Grondwettelijk Hof dat herhaalt wat ik in het verleden reeds heb gezegd: "Volgens het Hof leunt de 'vrijwillige' gemeenschapsdienst bijzonder nauw aan bij bezoldigde arbeid en kan er volgens het Hof niet van worden uitgegaan dat de activiteiten een 'onverplicht' karakter hebben."

Om mijn woorden van destijds te herhalen: "Het project 'gemeenschapsdienst' is zogezegd op vrijwillige basis, maar wij vinden hier geen 'vrijwilligheid' in terug. In de wet wordt ingeschreven dat je werkbereidheid kan laten blijken door het aanvaarden van gemeenschapsdienst. Dit heeft duidelijk een dwingend karakter. Ons standpunt is dat al wie werkt een behoorlijk loon moet ontvangen en geen aalmoes van 1 euro per uur... dit ruikt overigens naar uitbuiting."

Sp.a Blankenberge wil dan ook komaf maken met de 1-euro-jobs in Blankenberge. De partij wil werk maken van duurzame tewerkstelling.