Sara Willems legt op maandag 4 september de eed af op het stadhuis ter vervanging van huidig OCMW-raadslid Emilie Peeters, die een kindje verwacht. Sara zal Emilie vervangen in de OCMW-raad en de Bijzondere Comités. Zo zal ze zich o.a. inlaten in de dossiers betreffende wonen, ouderenzorg, personeel en zal ze Emilie’s bestuursfuncties binnen het AZ Jan Palfijn en het Sociaal Verhuurkantoor tijdelijk overnemen.

Sara is kinderpsychiater en mama van een dochtertje van vijf.

We wensen Sara én Emilie veel succes!!