Binnenkort van start, maar niet enkel de cijfers tellen!

Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Zorgbedrijf Meetjesland’ van start. Deze samenwerking tussen de OCMW’s van Evergem, Maldegem en Nevele zal dan instaan voor de exploitatie van 5 woonzorgcentra. Goed voor 425 bedden, 12 plaatsen kortverblijf en 468 assistentiewoningen. Tel daarbij de (thuis)zorgdiensten en u begrijpt dat dit om een omvangrijke uitdaging gaat voor de 3 gemeenten.

Deze samenwerking zou moeten resulteren in efficiëntiewinsten met meer nadruk op zorg. Op die manier denkt men de tekorten
aan te pakken, de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren en een kwaliteitsvolle, openbare zorg aan te bieden.

Het spreekt voor zich dat sp.a zal blijven toezien op de organisatie, structuur, dienstverlening en financieel beleid. Want, doelstellingen vooropstellen is één ding; ze realiseren is een ander verhaal. We horen immers bijzonder veel klachten inzake werkdruk, te weinig middelen en onvoldoende tijd voor persoonlijke zorg van de bewoners. Verzorgend personeel verdient ons aller respect. Hun roep om hulp in de vorm van meer personeel en meer middelen kan men niet blijven negeren.
De zware taken resulteren in langdurige afwezigheden, burn-outs en depressies.

Een ander punt waar we als sp.a op blijven hameren, is de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur. De Vlaamse Regering laat het
afweten! De overheidsfinanciering wordt veel te weinig afgestemd op de toegenomen zorgzwaarte, met hoge dagprijzen tot gevolg. Iedereen moet uitzicht hebben op een oude dag zonder financiële zorgen, maar met facturen die oplopen tot 1.600 euro per maand is dat onmogelijk. sp.a herhaalt daarom haar voorstel om de maximumfactuur voor rusthuis in te voeren. De rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dan het pensioen.

MEER INFO?
Chris Coene
OCMW-raadslid
0499 13 41 19
chris.coene@spa-evergem.be