OCMW-voorzitter Fons Lemmens, sp.a, hamert al heel lang op het belang van huisbezoeken in het kader van een goede dienstverlening van een OCMW. In de loop van 2015 werd dan ook getracht om dit, via Leader, op een gesubsidieerde manier te realiseren.

Eind 2015 keurde Leader Groep Hageland+ het project "Boek je Bezoekje" goed dat OCMW Tielt-Winge, in het kader van de strijd tegen de armoede en kwetsbaarheid op het platteland, ingediend had. OCMW Tielt-Winge ontvangt hiervoor een subsidie van 30.000 euro.

Het project steunt op twee pijlers: de uitbouw van een gestructureerde vrijwilligerswerking en vooral het realiseren van meer huisbezoeken.

Fons Lemmens: "Bedoeling van huisbezoeken is velerlei: onze dienstverlening aan huis brengen (kenbaarheid), inspelen op noden in de eigen omgeving (eventueel uitvoeren van kleine klusjes) en toekomstige hulpvragen vermijden door preventief te handelen. Vooral echter wordt nagegaan of iedereen al zijn sociale rechten benut. Bovendien is het ook een middel om verborgen armoede en/of sociaal isolement op te sporen."

Elke inwoner van Tielt-Winge kan een hulpvraag stellen of een huisbezoek aanvragen. Hiervoor werd een gratis 0800-nummer in gebruik genomen: 0800/23 499.

Ook hulpverleners (huisarts, mutualiteit, verzorgende, …) kunnen een vraag doorsturen waarna er een huisbezoek ingepland wordt.

Fons vervolgt: "Daarnaast willen we elke inwoner van Tielt-Winge, ouder dan 80 jaar, een bezoek brengen in de week van zijn of haar verjaardag. Op deze manier kunnen we eventuele noden beter zien aankomen en er proactief naar handelen. Nu gebeurt dit bezoek door een maatschappelijk werker van het OCMW, maar het is de bedoeling om hiervoor in de toekomst beroep te doen op een vrijwilliger, de andere pijler van het project. De jarige krijgt bovendien een kleine, passende, attentie."

sp.a is er tegelijk van overtuigd dat op deze manier de beeldvorming rond het OCMW kan bijgestuurd worden. Het gaat immers al lang niet meer alleen over schulden en leeflonen. Een hele waaier van dienstverlening op maat zorgt ervoor dat we mensen op veel vlakken kunnen helpen en bijstaan.

In de loop van 2016 werd begonnen met het uitrollen van het project en het gaat buitengewoon goed vooruit. In de loop van deze week bezoeken we reeds onze 100ste 80-plusser.

De gelukkige was mevrouw Bertha Claes en zij werd letterlijk in de bloemetjes gezet door OCMW-voorzitter Fons Lemmens.

http://www.robtv.be/nieuws/tielt-winge/ocmw-tielt-winge-bezoekt-alle-80-plussers