Volgens een conceptnota van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans houden OCMW’s in 2019 op te bestaan. De taken van het OCMW worden dan overgenomen door de gemeente. Zo wordt met één pennentrek de aansturing van zorg op maat verschoven naar een administratief kader.

Maandag organiseerden Vlaamse parlementsleden Ingrid Lieten en Kurt De Loor een studiedag rond de toekomst van sociaal beleid in Vlaanderen. “Minister Homans benadert sociaal beleid als een pure efficiëntieoefening en vertrekt vanuit structuren”, zegt Ingrid Lieten. “Terwijl de vraag fundamenteel anders moet zijn: sociaal beleid op lokaal vlak teken je uit op basis van noden van mensen. Daarna pas je je structuren aan. Het is niet iets dat je kunt reduceren tot de uitkering van een leefloon.”

Meer dan 150 vertegenwoordigers uit het sociale werkveld en OCMW’s tekenden present voor de studiedag. “Ik ben eerst en vooral blij dat we gehoord worden”, zei Philippe De Coene, OCMW-voorzitter in Kortrijk. “Had de Vlaamse regering dat ook maar gedaan.” Zo konden onder meer Het Netwerk tegen Armoede en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) hun zeg doen maandag en hun kijk op de zaak geven.

De aanwezigen bogen zich over de conceptnota die Lieten en De Loor schreven als antwoord op de plannen van de Vlaamse regering. Er werd ook gestemd over verschillende stellingen. De aanbevelingen en opmerkingen nemen Lieten en De Loor mee om een resolutie over een sterk sociaal beleid in Vlaanderen op te maken. Die resolutie moet een antwoord zijn op het beleid van minister Homans.

“Armoede is niet alleen een kwestie van geld of een aalmoes uitdelen“, benadrukt De Loor. “Er komen ook zaken als gezondheid, huisvesting en kinderopvang aan te pas. Je moet al die zaken tegelijk aanpakken. Onze OCMW’s hebben een grote expertise. Het kind mag je dus niet zo maar met het badwater weggooien, zoals minister Homans doet. Bovendien drukken openbare ziekenhuizen, rusthuizen en crèches de prijzen voor wie het nodig heeft. Als je dat allemaal aan de markt overlaat, vrees ik het ergste.”

sp.a vindt het geen goed idee om één structuur (fusie gemeente-OCMW) van bovenaf op te leggen. “Wij denken niet dat er één model is dat overal past. Dat gaat vaak voorbij aan de lokale realiteit en is contraproductief”, zegt Lieten. “Bovendien bestaat het gevaar dat OCMW’s op die manier gewoon herleid worden tot een administratieve dienst. Dat mogen we niet laten gebeuren. We hebben veel geleerd uit deze dag. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

Lees hier de volledige conceptnota