“West-Vlamingen zijn dikwijls ‘binnenfretters’”, zegt Myriam Vanlerberghe. “Zij kroppen veel op en doen altijd stil voort. Op de vraag “Hoe is’t”, komt vaak het antwoord “goed”. Maar dat is niet altijd zo.”

Dat blijkt ook uit cijfers: in West-Vlaanderen zijn de zelfmoordcijfers een pak hoger dan in de rest van het land. Vlaanderen als regio scoort helaas ook hoog in die statistiek. Zo is zelfdoding de grootste doodsoorzaak bij de leeftijdscategorie van 20 tot 50-jarigen.

“We moeten daar iets aan doen”, benadrukt Vanlerberghe. “Niet enkel aan die zelfmoordcijfers, maar ook aan taboes zoals pesten, geaardheid, enz… Vandaar de campagne “Oe ist?” die het provinciebestuur opzet. Er is niet alleen de website, maar ook promotiemateriaal, filmpjes en radiospotjes.

Vanlerberghe: “Mensen die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen er terecht voor informatie en hulpverlening. Bovendien volgen er acties op het terrein met zogenoemde “guerilla-acties”. Op die manier willen we mensen aanzetten om met elkaar te praten én naar elkaar te luisteren. Dit is een eerste stap om een warme samenleving te creëren en taboes te doorbreken.”