Deze oproep voor meer investeringen komt voor sp.a niet als een verrassing. De voorbije jaren bespaarde minister Crevits stevig én op alle niveaus. Dit heeft de werking van scholen, hogescholen en universiteiten zwaar onder druk gezet. "Het basisonderwijs wordt geconfronteerd met beperktere middelen qua omkadering – de vorige regering voorzag hiervoor nog een groeipad, maar de huidige Vlaamse regering Bourgeois bespaarde de voorbije jaren telkens €45 per leerling per schooljaar. Het hoger onderwijs werd, na besparingen van ettelijke miljoenen, bovendien ook niet gecompenseerd voor het stijgend aantal studenten", zegt Gennez.

sp.a hoopt dat de Vlaamse regering de besparingspagina definitief omslaat. Dat kan door de eerder doorgevoerde besparingen op de werkingsmiddelen opnieuw op niveau te brengen en daarnaast een extra injectie te voorzien voor bijkomende omkadering in het kleuter-, lager- en hoger onderwijs.