Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) is not amused met de manier waarop minister Ben Weyts het dossier van de Olmense Zoo heeft aangepakt. “Dierenwelzijn en het welzijn van de dieren is te belangrijk om er een symbooldossier van te maken.  Nu wordt de zoo gesloten maar verandert er niets voor de dieren, integendeel. Voor de dieren en de betrokken personen is er alleen maar meer onzekerheid.”

De manier waarop met het dossier werd omgegaan is niet voor herhaling vatbaar. Nu is de gemeente te laat geïnformeerd en werd de beslissing genomen terwijl de reactietijd van de zoo nog liep. Nu is het onduidelijkheid troef en wordt er desgevallend geen enkele stap ondernomen om het welzijn van de dieren te verbeteren. Er is dringend nood aan een nieuw constructief overleg tussen de gemeente, de eigenaars en de overheid over de voorwaarden waaronder de Olmense Zoo weer open kan.