“Al sinds het begin van de crisis zeggen wij dat enkel kijken naar begrotingsnormen nefast is”, zegt Kathleen Van Brempt. “Landen met zware besparingen, zoals Nederland, kenden een zogenaamde double dip: een recessie gevolgd door een lichte heropleving en daarna opnieuw een recessie. In ons land konden de vorige regeringen dat vermijden, maar eigenlijk moet dat in heel Europa gebeuren.”

Onder impuls van de sociaaldemocraten, kiest de nieuwe Europese Commissie voor een nieuwe koers. Een investeringsplan van 315 miljard euro geeft de economie een duw in de rug en maakt investeringen mogelijk. Van Brempt: “Een belangrijke overwinning. Eindelijk erkent de Commissie dat er investeringen nodig zijn om Europa uit de crisis te tillen.”

Bovendien besliste de Commissie de begrotingsregels soepeler te interpreteren. “De gedachte dat de overheid nooit schulden mag maken is complete onzin. Dit is de tijd om te investeren. Dat niet doen, is de schuld doorschuiven naar de volgende generaties”, zegt Ferdi De Ville. Ondertussen haalde ook de Europese Centrale Bank de bazooka boven en zal ze voor 1.100 miljard euro staatsleningen opkopen.

Iedereen beseft dat het beleid van de vorige jaren niet deugde: deflatie, hoge (jeugd)werkloosheid, stijgende armoede, geen groei. “Een Europees minimumloon is absoluut noodzakelijk om een race to the bottom te stoppen. De Europese Unie heeft nood aan een sterk sociaal beleid”, zegt Ferdi De Ville.

“Europa heeft nood aan minder hardware, meer software. Minder investeren in beton, meer investeren in mensen”, zegt Geert Noels.