De krantenkoppen liegen er niet om: “Door de structurele verharding dreigt er op lange termijn watertekort”, “Hoe de natuur voor ons werkt… en wij tegenwerken”, “De gemiddelde Belg heeft een voetafdruk van 2.700m³ per jaar” “jaarlijks 138,5 miljoen euro schade door modderstromen aan straten, huizen, garages,… in Vlaanderen”.

Een zorgzame omgang met natuur en milieu helpt zowel de natuur als de mens vooruit.

Er gaat geen dag voorbij of de zorg voor natuur en milieu is een voedingsbodem voor gesprek en discussie. De strategie van de Vlaamse regering lijkt compleet het tegenovergestelde: doodzwijgen die handel.

Afgelopen week bleek ook uit de resultaten van het Natuurrapport 2014 dat 'natuur' onzichtbaar blijft in het politieke debat. Natuur als beleidsdomein wordt al te vaak ngo als kostenpost aanzien. Zeer ten onrechte. Inzetten op een doordacht en vooral duurzaam gebruik van ons natuurlijk kapitaal is niet alleen kostenbesparend, maar zorgt er bovendien voor dat mensen zich beter voelen. Een zorgzame omgang met natuur en milieu helpt zowel de natuur als de mens vooruit.

Een belangrijk onderdeel van een sterk milieubeleid is het terugdringen van het fijn stof. Daar zijn niet alleen extra bomen en bossen voor nodig maar, zo verduidelijkt het Natuurraport 2014 ook een verandering van ons uitstootgedrag: minder wagens en vrachtwagens en op langere termijn een alternatief dat minder of niets uitstoot. Daarnaast kunnen wij de manier waarop wij produceren en onze huizen verwarmen verbeteren en zo de CO2-uitstoot terugdringen.

En daar knelt het schoentje..

Zowaar elke Vlaamse minister zet in op... meer fijn stof. Het openbaar vervoer wordt drastisch terugschroeft, er wordt maar asfalt geproduceerd, middelen voor energie-efficiënte woningen worden geschrapt, … Kortom deze regering zit niet in met de gevolgen die fijn stof hebben op de gezondheid van haar inwoners. Deze regering behoudt liever haar oogkleppen in plaats van de “gezonde” kant te kiezen. Deze regering denkt niet vooruit maar houdt vast aan vastgeroeste gewoontes. Zij werkt niet aan de broodnodige verandering.

Deze regering blijft massaal geld pompen in een economisch model van het verleden. Nieuwe containerterminals, steriele shoppingcentra buiten de stad, nog meer rijstroken,…

Deze regering kiest niet voor de toekomst door meer te investeren in lokale productie en consumptie, thuiswerk, buurtwinkels, verplaatsingen te voet en per fiets, of per gedeelde auto. Er is een ander, groener economisch model mogelijk, waarvan wij allemaal beter zullen worden.

Als deze Vlaamse regering de toekomstige generatie belangrijk vindt dan zal ze dringend het roer moeten omgooien. Naast een economische realiteit bestaat er ook een ecologische realiteit. Als de regering ervoor blijft kiezen om die realiteit te negeren zal onze gezondheid, en vooral die van onze kinderen en kleinkinderen daar zwaar onder lijden. Een Amerikaanse senator ontkende onlangs de ecologische veranderingen. Zijn bewijs was een sneeuwbal die hij door het senaat gooide. Als wij onze mentaliteit niet dringend veranderen, staan wij niet veel verder als hem. Laat ons de realiteit omarmen, laat ons ons beleid en onze economie daarop afstemmen, laat ons gezonder zijn en ons beter voelen in ons vel.