De omgevingsvergunning -die de momenteel naast elkaar bestaande milieu- en bouwvergunningen moet verenigen in één enkele vergunning- moet in principe vanaf 23 februari een feit zijn.  “Maar door een gebrekkige voorbereiding van de IT-systemen is men niet klaar om zoals gepland op 23 februari van start te gaan. Dat is niet alleen onbehoorlijk bestuur, het zorgt vooral voor grote onduidelijk en onzekerheid bij mensen en bedrijven die een vergunningsaanvraag willen indienen", reageert Bruno Tobback.

De omgevingsvergunning zou een belangrijke en noodzakelijke stap naar administratieve vereenvoudiging inhouden. Aanvragers moeten vanaf dan immers nog maar één enkele vergunningsprocedure doorlopen. Die procedure wordt bovendien gestroomlijnd en van aanvraag tot uitreiking van de vergunning zo goed als volledig gedigitaliseerd. "Wat één van de paradepaardjes van de Vlaamse Regering moet worden, begint na jaren van voorbereiding -en op één maand van de aangekondigde inwerkingtreding- heel erg op een kreupel paard te lijken", zegt Bruno Tobback.

In de wetenschap dat sommige vergunningsplichtigen de datum van de inwerkingtreding hadden afgewacht om meteen in de vereenvoudigde procedure te kunnen stappen, dreigt dit uitstel en de ermee gepaard gaande onzekerheid ook negatieve economische gevolgen te kunnen veroorzaken.  "Aanvragers worden hierdoor het slachtoffer van een aankondigingspolitiek die hen op het verkeerde been heeft gezet en die tot op de dag van vandaag niet openlijk wordt rechtgezet door de Vlaamse Regering.  Na bijna drie jaar voorbereidingstijd kan je dat alleen maar onbehoorlijk bestuur noemen", besluit Bruno Tobback.