sp.a dringt aan op een doortastend onderzoek van zowel de betrokkenen als de adviserende banken en advocatenkantoren. Uit wat we vandaag weten, zijn vele buitenlandse banken betrokken bij het opzetten van die constructies. De Belgische Belastinginspectie (BBI) en Justitie moeten ook nagaan wat de betrokkenheid is van de Belgische banken. En streng sanctioneren als die betrokkenheid wordt aangetoond.

Minister Van Overtveldt kondigde aan dat de administratie een onderzoek zal starten. “Dat is positief. Maar het is verontrustend dat hij benadrukt dat er in veel gevallen niets fout is aan dergelijke constructies. Dit toont duidelijk hoe hij tegen deze problematiek aankijkt. Iedereen weet dat diegenen met zo’n constructie in 99% van de gevallen iemand aan het bedriegen is”, zegt Peter Vanvelthoven. “De minister zegt ook niets over de rol van de tussenpersonen zoals banken en advocaten, terwijl die cruciaal is. Niemand zet immers op eigen houtje zo’n constructie op.”

Tot slot benadrukt Vanvelthoven dat wie nu gepakt wordt op de blaren moet zitten en de volle pot moet betalen.