“Vlaanderen heeft zeer veel bevoegdheden inzake justitie, bijvoorbeeld rond elektronisch toezicht”, legt Yasmine Kherbache uit. “De regering heeft veel te weinig ingezet op de opvolging van elke Syriëstrijder. 195 strijders worden toegeschreven aan Vlaanderen. Minister Homans zou van die groep moeten weten hoe die op het terrein wordt opgevolgd en gecontroleerd. Anders is ze blind aan het varen.”

“Om de veiligheid in Vlaanderen te garanderen moet minister Homans zorgen dat alle Syriëgangers opgevolgd worden”, besluit Yasmine Kherbache.