De regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor het omstreden shoppingcomplex Uplace in Machelen, vlakbij de Brusselse ring. Studies hebben aangetoond dat het project een nefaste mobiliteitsimpact zal hebben en voor nog meer files en luchtvervuiling zal leiden. Daarnaast zullen er jobs verdwijnen in de winkels in de omliggende steden en gemeenten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering tegen elke vorm van gezond verstand in blijft doorzetten met het project.

"Dat minister Schauvliege haar handtekening zet onder een beslissing waarvan ze zélf geen voorstander is, evenmin als de fractieleiders van meerderheidspartijen Open Vld en CD&V, toont aan dat dit dossier het voorwerp is van brute machtspolitiek waarin enkel zakelijke belangen doorwegen. Hopelijk trekt de Raad van State hier alsnog een streep door", zegt Joris Vandenbroucke.

Katia Segers betreurt dat het algemeen belang moet wijken voor de privé-belangen van één ondernemer. "De regering had beter een streep getrokken door het project. Dan had men de betrokken terreinen eindelijk een toekomst kunnen geven. Want door dit omstreden project goed te keuren, zet de regering de deur open voor juridische acties. Die rechtsonzekerheid gijzelt ook goede projecten in de omgeving, zoals het geplande Jan Portaelsziekenhuis. Waarom blijft de regering rijden voor één man, in de plaats van te kiezen voor een nieuwe, duurzame en toekomstgerichte invulling voor deze plek?"