Vandaag ontvangen kinderen van wie één of beide ouders zijn overleden 346,82 euro plus een leeftijdstoeslag. Vanaf 6 jaar bedraagt die 31,36 euro, vanaf 12 jaar 47,92 euro en vanaf 18 jaar 60,93 euro.

In de nieuwe regeling krijgen kinderen die één ouder hebben verloren 80 euro boven op het basisbedrag van 160 euro, kinderen die beide ouders verloren 160 euro boven op het basisbedrag. Zij krijgen in het nieuwe systeem dus 240 (kind met één ouder) en 320 euro (kind zonder ouders), ongeacht hun leeftijd.

“Dat is dus in alle gevallen minder dan in het oude systeem”, reageert Freya Van den Bossche. “Een 18-jarige met één ouder zal in het nieuwe systeem 167 euro per maand minder krijgen dan vandaag.”

“Het is niet rechtvaardig om kinderen die één of twee ouders verloren minder kinderbijslag te geven dan vandaag. Die beslissing van de Vlaamse regering is onbegrijpelijk", besluit Freya Van den Bossche.