In de loop van de maand oktober (tussen 10 en 20 oktober)  zullen er daarom onderhoudswerken uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma in volgende straten: Bosstraat, Kruisstraat, Schaffensestraat en Valleilaan. 

De werken bestaan uit het affrezen van de bestaande toplaag (asfalt) en het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Tijdens het uitvoeren van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk.  Na de werken dient er ook een uitdrogingstermijn gerespecteerd te worden waardoor het mogelijk is dat de woningen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Gelieve hiervoor de nodige maatregelen te nemen.Wij zijn er ons van bewust dat de werken de nodige hinder zullen veroorzaken, maar proberen deze tot een minimum te herleiden.  

De Schaffensestraat zal afgesloten zijn voor al het verkeer op 16 oktober 2017 van 5.00 u tot 23.00u.

Bron: stad Diest