Het Gemeentebestuur van Zwevegem wil ook in 2016 een aantal wegen van een nieuwe asfalt laag voorzien. In de gemeenteraad van 22 februari 2016 werd de vernieuwing van de Kouterstraat goedgekeurd waarbij de openbare verlichting ondergronds wordt gebracht en het wegdek vernieuwd. Dit geheel moet afgewerkt zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar op 01 september ‘16. Het geheel moet de toegankelijkheid van de school verzekeren met bijzondere aandacht voor de veiligheid, zowel van de schoolgaande jeugd, te voet of met de fiets, als voor de omgeving. Bijkomend worden nu een aantal wegen opgenomen om in 2016 van een nieuwe toplaag asfalt te voorzien. Het totale ramingsbedrag bedraagt € 600.000. Zo worden er onder andere werken gepland in de Tweemolenstraat, Rode Kruisplein, Lindelaan, Accacialaan, Comminnestraat, Beerbosstraat, Kanteinstraat, Brucqstraat, Driesstraat, Kerkstraat, Kwadestraat, Lindelos, Caventestraat, Diesveldstraat en Otegemstraat. In totaal gaat het over meer dan 11.500 meter nieuw wegdek, of goed voor een totale oppervlakte van meer dan 45.000 m². 

Kouterwijk; grondige renovatie in 2017.

Op de gemeenteraadszitting van maandag 25 april werd ook voor een primeur gezorgd. Het Gemeentebestuur van Zwevegem keurde het wegendossier goed voor 2017, één jaar op voorhand dus. Dit heeft zijn redenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de volledige Kouterwijk grondig te renoveren in 2016. Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (sp.a): “Het dossier voor de volledige Kouterwijk was al voorbereid door ons studiebureau eind 2015 maar toen bleek de strakke timing niet voor alle nutsmaatschappijen haalbaar. Daarom hebben we het project moeten opdelen”. We hebben de vernieuwing van de Kouterwijk opgesplitst in twee fases, gaat schepen Desloovere verder: Binnen enkel weken starten de werken aan de Kouterstraat.  We profiteren van de werken die voor de school nodig zijn om het hele stuk tussen de Consciencestraat en de Ommegangstraat aan te pakken. We brengen de nutsleidingen ondergronds, moderniseren de openbare verlichting en zorgen voor een nieuwe asfalt laag. Net als in andere schoolomgevingen kiezen we ook hier voor een rode asfaltstrook aan de toegang van de school.“Het resterende gedeelte van de Kouterstraat, de Hugo Verrieststraat, De Peter Benoitstraat, De Albrecht Rodenbachstraat en de Hendrik Consciencestraat zijn opgenomen in het programma voor uitvoering in 2017. Deze straten krijgen, daar waar mogelijk, een gelijkaardig profiel als het vernieuwde deel van de Ellestraat. Dit houdt in dat de voetpaden vernieuwd worden, de asfaltstroken zullen verlaagd worden en ingericht als parkeerplaatsen. Er worden plantvakken voor bomen voorzien en het wegdek krijgt een nieuwe toplaag asfalt. Aan alle schoolomgevingen worden stroken rode asfalt aangelegd ter bevordering van de veiligheid. De nutsleidingen, zoals de openbare verlichting wordt ondergronds geplaatst en er wordt geïnvesteerd in nieuwe LED verlichting in alle straten. De openbare verlichting zal dimbaar zijn zodat het verbruik, en dus ook de kostprijs voor de gemeente, kan gereduceerd worden ’s nachts. Zo wordt de oudste wijk van de gemeente opgefrist, komt er meer parkeerruimte en wordt er sterk ingezet op veiligheid.” besluit de Schepen.

De kostprijs van deze werken, uit te voeren in 2017 wordt geraamd op € 950.000. 

Marc Desloovere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Schepen van Openbare Werken, Nutsvoorzieningen, Patrimonium en Preventie                                                                                                       Marc.desloovere@zwevegem.be                                                                                                                                                                                                      0473 51 67 39