Voor de uitvoering van leveringen, werken en diensten voor openbare besturen zijn er bepaalde wettelijke richtlijnen te volgen. Dit geldt dus ook voor het gemeentebestuur van Lanaken. Alzo moeten minstens drie ondernemers worden aangeschreven om hun beste prijs in te dienen in de vorm van een degelijke offerte, lastenboek / aanbestedingsdossier…..

Het gemeentebestuur, AGB, OCMW en VZW Toerisme hebben echter besloten meer aandacht te besteden om de ondernemers van Lanaken te betrekken en te motiveren om hun beste prijs in te dienen. Zodoende werd een nieuwe richtlijn aangenomen om de lokale ondernemers in Lanaken inderdaad meer te betrekken in het indienen van een aanbesteding.

Immers, in het verleden werden de ondernemers in LANAKEN niet altijd en/of niet voldoende daarvoor uitgenodigd.

Gelet op dit euvel werd zodoende beslist dat Iedere dossierbeheerder de ondernemers in LANAKEN moet aanschrijven om deel te nemen aan de aanbesteding om zo de kans te krijgen om werken te kunnen uitvoeren voor het gemeentebestuur Lanaken. Dit zullen ondernemers zijn die ofwel hun maatschappelijke zetel in Lanaken hebben ofwel indien de zaakvoerder in Lanaken woont.

De ondernemers zullen gericht aangeschreven worden.

Omdat thans wel blijkt dat niet elke onderneming voldoende op de hoogte om een aanbestedingsdossier of lastenboek op te maken of een degelijke offerte in te dienen, is het Gemeentebestuur zinnens om een infomoment diengaande te organiseren. Voor het gemeentebestuur is een correct opgestelde aanbesteding immers noodzakelijk om over te kunnen gaan tot de gunning van de opdracht.

Verder houdt de nieuwe richtlijn in dat, indien de dossierbeheerder de richtlijn niet kan halen met ondernemers van Lanaken, zal hij/zij dit zal moeten motiveren.

Dit ondersteuningsbeleid voor onze lokale ondernemers werd/wordt door Boudewijn NIJSTEN (directielid Autonoom Gemeentebedrijf = AGB) volmondig gesteund, waardoor de lokale ondernemers uiteraard nog meer kansen krijgen.

sp.a Lanaken
Boudewijn Nijsten
Directielid AGB
spa.Lanaken@telenet.be
www.s-p-a.be/afdelingen/Lanaken
www.facebook.com/Lanaken.spa