De commissie Welzijn van het Vlaams parlement heeft dinsdag het decreet Vlaamse Sociale Bescherming goedgekeurd. Onderdeel van het decreet is het basisondersteuningsbudget (BOB), het forfaitaire bedrag voor bepaalde personen met een handicap. Uit de bespreking bleek dat dit bedrag niet geïndexeerd zal worden. "Het is dus niet alleen de kinderbijslag die niet wordt geïndexeerd, ook het basisondersteuningsbudget blijft bevroren", stelt Bart Van Malderen (sp.a) vast.

"Bij het aantreden van de Vlaamse Regering werd de bijdrage aan de zorgverzekering minstens verdubbeld. De regering verwees toen naar de investeringen in de sector personen met een handicap (PMH) om deze onrechtvaardige factuur te rechtvaardigen. Twee jaar later blijken de investeringen in hulp aan PMH aan een dramatisch traag ritme te verlopen. Daarbovenop moest Jo Vandeurzen nu toegeven dat het bedrag van 300 euro gefixeerd wordt in het decreet en dus niet geïndexeerd: geen eenmalige indexsprong, gewoon nooit geïndexeerd. Dit betekent dat het bedrag elk jaar wat minder waard zal zijn en mensen met handicap dus steeds minder zorg zullen kunnen inkopen. Vandeurzen haalt hiermee opnieuw zelf een hoeksteen van zijn hervorming onderuit."

sp.a en Groen dienden een amendement in om dit alsnog te corrigeren en de indexering mogelijk te maken, maar de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en OpenVLD stemden ons voorstel weg.