Einde vorig jaar keurde het stadsbestuur een nieuw reglement goed om nieuwe kinderopvanginitiatieven in Mechelen financieel te ondersteunen. “We willen absoluut het tekort aan opvangplaatsen wegwerken, deze week keurden we de financiële ondersteuning van een eerste nieuw privaat initiatief goed”, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens.

“We blijven ambitieus en hebben daarom 490.000 euro voorzien voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven.”

 

De stijging van het aantal inwoners en het aantal geboortes in Mechelen betekent ook dat de nood aan kinderopvang hoog blijft. Daarom besliste het stadsbestuur om àlle initiatieven te ondersteunen: zowel publieke als private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren.

 

Bijkomende kwalitatieve plaatsen is het doel, wie dat doet is van ondergeschikt belang. Alle voorschoolse (0 tot 3 jaar) opvanginitiatieven, komen dus in aanmerking voor een ruime betoelaging. Voor de initiatieven met een capaciteit minder dan 8 plaatsen wordt een toelage van 500 euro per gerealiseerde en erkende kindplaats voorzien. Voor de mini-crèches (8 tot 22 plaatsen) en zelfs de grotere initiatieven wordt de ondersteuningstoelage zelfs opgetrokken naar 1.750 euro per kindplaats. Ook de initiatieven die hun capaciteit uitbreiden komen in aanmerking voor deze ondersteuning.

 

Het goedgekeurde project krijgt 3.000 euro voor de opvang van 6 niet-schoolgaande kinderen. De zelfstandige onthaalouder verkreeg een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin en maakte de nodige bewijsstukken over aan de stad. Bijgevolg wordt snel overgegaan tot toekenning van de subsidie.

 

“In onze stad moet iedereen kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande kinderopvang, hopen dan ook dat, nu de kop eraf is, nog vele nieuwe initiatieven zullen volgen”, besluit Rita Janssens.