Vanmorgen sloten de drie onderwijsministers een akkoord over de uitwisseling van taalleerkrachten. Zo komt er een heldere regeling over financiële tegemoetkomingen bij het woon-werkverkeer van taalleerkrachten die in een andere gemeenschap lesgeven. Vlaamse leraars Nederlands kunnen zo makkelijker Nederlandse les geven in Franstalige en Duitstalige scholen net als het voor Frans- en Duitstalige leerkrachten eenvoudiger wordt om Frans en Duits te geven in Nederlandstalige scholen. De onderwijsministers vergaderen minstens elk semester. Tijdens die vergaderingen zal de onderwijsvernieuwing hoog op de agenda staan. “Mijn Frans- en Duitstalige collega’s zijn immers benieuwd hoe Vlaanderen het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs verder uitrolt”, zegt Pascal Smet. ”Verder ben ik zeer blij dat we de troeven van ons meertalig land uitspelen met de uitwisseling van native speakers voor taalvakken. Deze interministeriële conferentie geeft concrete invulling aan het samenwerkingsfederalisme van het nieuwe België”, besluit Pascal Smet.