Samen met de OCMW voorzitter voorstelling van de onderwijscheques voor het nieuwe schooljaar. Met de onderwijscheques bereikten we vorig schooljaar meer dan 600 kinderen in Brugge. Hiermee dekken we de kosten van de maximumfactuur in het basisonderwijs voor gezinnen met beperkte financiële middelen. Ook voor het secundair onderwijs zijn de onderwijscheques een duwtje in de rug. Met sp.a blijven we ook ijveren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. 

De onderwijscheques kosten twee euro per stuk en hebben een waarde van 10 euro. Voor het kleuteronderwijs betreffen het 6 cheques, het lager onderwijs 9 cheques en het secundair onderwijs 12 cheques.

Pablo Annys, schepen van onderwijs

Stad Brugge