Review van het debat ‘Een eerlijker en rechtvaardiger onderwijs’ door Sp.a Herselt

Op vrijdag 01 december 2017 organiseerde het bestuur van Sp.a  Herselt in café de Dorpspomp, een debatavond in het kader van ‘Onderwijs’. De titel luidde: ‘ Een eerlijker & rechtvaardiger onderwijs voor iedereen’. De toon van het debat was duidelijk: ‘Vanavond wordt geen politiek debat gevoerd’

De reden van het debat

De reden om het debat te voeren, zo vertelt de secretaris – Chari De Leeuw – waren de verschillende problematieken in het onderwijs die aan de oren kwamen van de secretaris. Daarnaast was het schooljaar net gestart en de toepassing van het M-decreet van kracht sinds 01 september 2017. Een ideaal moment dus om het debat te voeren.