De stad Leuven zal samen met het katholieke onderwijsnet (KSLeuven) een innovatieve secundaire school oprichten aan de Vaartkom. Die nieuwe school zal de capaciteitsdruk verlichten en zich toespitsen op het onderwijs van de toekomst. Na een open oproep van schepen van onderwijs Mohamed Ridouani om een onderwijspartner te vinden voor dit project, koos een jury voor het dossier ‘Stroom’ van KSLeuven.

De veranderingen in onze samenlevingen hebben een impact op het onderwijs. “Hoe kan het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en de vaardigheden leren die nodig zijn in de veranderende wereld?”, vertelt Ridouani. “En dat terwijl we iedereen aan boord houden en kinderen zich goed voelen op school.”

Dat zijn zaken waar de nieuwe school zich op zal focussen. “Er werden twee dossiers ingediend”, zegt Ridouani. “Het gemeenschapsonderwijs GO! diende een sterk dossier in, net zoals katholieke net. De jury koos unaniem voor het project ‘Stroom’ van KSLeuven, dat als beste uit de bus kwam omwille van hun duidelijke visie voor een school van de toekomst en hun ambitie om de school snel te realiseren.”

“We willen in Leuven voortrekkers zijn van het onderwijs van de toekomst. Technologie, wetenschap, wiskunde en creativiteit zullen belangrijk zijn, net zoals de leerlingen actief betrekken en ervaringsgericht leren binnen en buiten de schoolmuren,” zegt Ridouani. “Daarom is de school ingebed in de Vaartkom, de creatieve en innovatieve long van Leuven. De dynamiek die daar heerst door de aanwezigheid van creatieve ondernemers, kunstenaars en cultuurhuizen, is een meerwaarde voor een school die innovatief onderwijs wil aanbieden.”

Er wordt ook verwacht dat de school haar ervaringen met het onderwijs van de toekomst deelt met alle anderen scholen, over alle netten heen. Zo wordt het ganse onderwijs nog beter. Ook Samen Onderwijs Maken (SOM), het netwerk waarin alle onderwijspartners van kleuterschool tot universiteit vertegenwoordigd zijn, werkt rond innovatie in het onderwijs en ontwikkelt vernieuwende initiatieven om het welbevinden op school te verbeteren en iedereen aan boord te houden. “De expertise die SOM heeft opgebouwd, is iets waar de nieuwe school uit kan putten”, zegt Ridouani.

School onder stroom
Scholengemeenschap KSLeuven en het team achter Stroom zijn blij dat er een definitieve locatie gevonden is voor hun school. “De Vaartkom is de perfecte omgeving voor de vernieuwende school waar we aan werken. Stroom wil zich niet opsluiten in gebouwen, maar met de leerlingen letterlijk op pad gaan in de stad en gebruik maken van alles wat de omgeving te bieden heeft. We kijken er naar uit om samen te werken met de vele innovatieve partners die hun thuis hebben gevonden in deze bruisende buurt”, zegt coördinerend directeur Danny Pijls.

Stroom wordt een nieuwe en vernieuwende eerstegraadsschool in hartje Leuven, die focust op een brede oriëntering. Een school waar doorstroming van het lager naar het secundair onderwijs, en van de eerste graad naar de bovenbouw vlot kan. Een school ook die mee beweegt met de stad en de wereld om zich heen. En vooral een school die onder stroom staat: waar leerlingen energie en prikkels krijgen om hun eigen weg te zoeken en te vinden.

Stroom geeft leerlingen de kans om een positieve keuze te maken: vanuit het zelf ontdekken en ervaren wat de verschillende domeinen inhouden. Stroom zorgt ervoor dat leerlingen op het einde van de eerste graad kunnen en willen leren, weten wat ze willen en daar ook bewust voor kiezen bij de overstap naar de tweede graad.

Meer informatie over het project is te vinden op www.stroomleuven.be.