Aan de Vaartkom komt snel een nieuwe secundaire school. Een school van de toekomst.

In november lanceerde ik een oproep tot alle onderwijspartners met de vraag om op grond van de stad aan de Vaartkom een nieuwe secundaire school te bouwen en in te richten. Er was veel interesse en nu hebben we ook officieel een partner gekozen om tegen het volgende schooljaar een nieuwe, innoverende school op te starten.

Het project Stroom - Project 18 van KSLeuven wordt een vernieuwende eerstegraadsschool aan de Vaartkom. Technologie, wetenschap, wiskunde en creativiteit zullen belangrijk zijn, net zoals de leerlingen actief betrekken en ervaringsgericht leren binnen en buiten de schoolmuren. En waar kan je zo een school beter inplanten dan bij de creatieve hotspot die de Vaartkom elke dag meer aan het worden is.

Stroom zal ook samenwerken met andere scholen, ongeacht het net, zodat dit project zo breed mogelijk wordt gedragen en alle scholen mee inspiratie kunnen opdoen.

Uiteraard draagt dit project ook bij aan extra capaciteit in het middelbaar onderwijs. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk de school van hun voorkeur kunnen kiezen. Daarvoor moeten we extra plaatsen creëren. En dat zullen we hier ook doen, we investeren als stad mee, zelfs al blijven de nodige middelen achter vanwege Vlaanderen, dat bevoegd is voor de scholen en infrastructuur.

Ik zal er op toezien dat de enthousiaste mensen van Stroom snel aan de slag kunnen gaan op deze grond. Daarbij mogen ze zeker nog op steun en begeleiding van de stad rekenen. Dit gaat lukken. En we zullen hiermee het voortouw nemen op vlak van innovatie in het Vlaamse onderwijs.

Meer informatie over het project is te vinden op www.stroomleuven.be.